Het woordenreservaat

De eerste druk van het Woordenreservaat verscheen in 2003 bij de Belgische uitgever ACCO. enkele jaren later is er een herzien en sterk uitgebreide versie gekomen. Zie daar.
Een voorbeeld van opname in reservaat is het woordje Gij, dat op deze site is terug te vinden. Het lemma is enigszins aangepast ook opgenomen in de nieuwe versie.