Woordenreservaat niewelings vermeerderd en herzien

Er is een nieuwelings vermeerderde en herziene versie uitgegeven van Het Woordenreservaat. Het oude reservaat was gewoon op. De om aandacht vragende helpaarse kleur is nu vervangen door een meer beschaafd gedekt paarse omslag. En ook het aantal bewoners is drastisch uitgebreid. Nu zijn er 220 pagina’s leesplezier.

In hun bestaan bedreigde woorden en uitdrukkingen van de Nederlandse taal hebben eindelijk een plek gevonden waar ze gekoesterd worden. Initiatiefnemer voor de belangeloze opvang van woorden die dreigen in de vergetelheid te geraken, is de Stichting WNT (Waardevolle Nederlandse Taalelementen) die wordt geleid door directeur Frans Collignon.

Het zijn woorden die maar zelden gebruikt worden of die snakkend naar frisse lucht slechts in stoffige, futloze teksten te vinden zijn. Wetboeken zijn bekend om hun smorend effect op prachtige woorden. In principe komen alle kwijnende woorden in aanmerking voor opvang. Echter, woorden wier einde onvermijdelijk lijkt omdat zij te sterk verbonden zijn met uitgeburgerde zaken, zullen worden verwezen naar het Museum Van Oude Woorden. Een voorbeeld is het tanende woordje ‘hellebaard’. Ook woorden die in het gebruik zo sterk gelimiteerd zijn dat ze als vaktaal kunnen worden gekenschetst, zullen de toegang worden geweigerd. Uiteraard zullen woorden die zonder meer geen bestaansrecht hebben de deur worden gewezen. Daarbij word gedacht aan het beruchte ‘middels’. Voorts zullen woorden die uit een andere taal zijn overgekomen en niet zijn geïntegreerd, onder dankzegging voor de bewezen diensten op hun terugreis worden begeleid door medewerkers van het reservaat. Als voorbeeld moge dienen de term ‘cool’, die ondanks een beloftevolle start het toch niet heeft gemaakt. Wellicht krijgt het woord ooit een nieuwe kans.

Met nadruk wil de Stichting hier melden dat taalpurisme in dezen wordt afgewezen. Het is zijn heilige overtuiging dat taalzuivering op basis van afkomst leidt tot het einde van de taal. Elders wordt daar nader op ingegaan. Hier wordt volstaan met de opmerking dat het woord ‘zuiver’ als ‘suwar’ door de oude Saksen, die behoren tot de ‘founding fathers’ van het Nederlands, al uit het Vulgairlatijns is overgenomen.

De woorden die in het reservaat liefdevol zijn opgenomen, krijgen volop de gelegenheid zich te herstellen van hun kwetsuren. Afhankelijk van de aard van de verwonding, zullen zij worden opgenomen in een weldadig aandoende zin of mogen zij onder begeleiding elders een voorzichtig nieuw begin maken. Uiteraard zullen hun schreden in een hervonden leven worden gevolgd.

Het Woordenreservaat is 220 pagina’s groot en bevat een groot aantal extra woorden in vergelijking met de vorige editie. Het kost €19,95 en is bij de goede boekhandel te koop: ISBN 9789076542645. Ook kan het voor deze prijs bij de uitgever worden gekocht.