Op de dood van Sterre

Constantijn Huygens en Suzanna van Baerle door Jacob van Campen, ca. 1635

In 1627 trouwde Constantijn Huygens met Suzanna van Baerle met wie hij vijf kinderen kreeg, vier zonen en een dochter. Een van die zonen is de legendarische Christiaan Huygens, wiskundige en wereldberoemd door zijn uitvinding van het slingeruurwerk. Suzanna van Baerle, de Sterre in menig gedicht van Huygens, stierf tien jaar na haar huwelijk, korte tijd na de geboorte van hun vijfde kind. Huygens heeft een tot tranen toe ontroerend sonnet geschreven, bijna een jaar na haar dood. De hertaling onderop is van mijn hand.

Uit 1638:
CUPIO DISSOLVI.
OP DE DOOD VAN STERRE
Of droom ick, en is ’t nacht, of is mijn, Sterr verdwenen?
Ick waeck, en ’t is hoogh dagh, en sie mijn’ Sterre niet.
O Hemelen, die mij haer aengesicht verbiedt,
Spreeckt menschen-tael, en seght, waer is mijn’ Sterre henen?

Den Hemel slaet geluyd, ick hoor hem door mijn stenen,
En seght, mijn’ Sterre staet in ’t heilighe gebied,
Daer sij de Godheid, daer de Godheid haer besiet,
En, voeght het lacchen daer, belacht mijn ijdel weenen.

Nu, Dood, nu Snick, met-een verschenen en verbij,
Nu, doorgang van een’ Steen, van een gesteên, ten leven,
Dunn Schutsel, staet naer bij, ’ksal ’t u te danck vergeven;

Komt, dood, en maeckt mij korts van deze Cortsen vrij:
’Kverlang in ’teewigh licht te samen te sien sweven
Mijn Heil, mijn Lief, mijn Lijf, mijn’ God, mijn’ Sterr en mij.

DOODSVERLANGEN.
OP DE DOOD VAN STERRE
Droom ik en is het nacht, of is mijn ster verdwenen
Ik waak, ‘t is overdag en ik zie mijn Sterre niet.
Oh hemel, die mij het aanzien van haar verbiedt,
Spreek mensentaal en zeg waar is mijn Sterre henen.

De hemel antwoordt, als ik kreun, zo ik wil menen,
En zegt, mijn Sterre is in een heilig gebied,
Een gebied waarin zij God, en God haar beziet,
En, in ‘t geluk aldaar, glimlacht ze om mijn wenen.

Nu dood, nu snel, meteen hier en dan weer voorbij,
Nu, doorgang van een steen, van blijven in het leven
Een scheiding staat er, ik zal het je in dank geven.

Kom dood en maak mij snel van deze onrust vrij.
Ik wil in het eeuwig licht ons zien samen zweven,
Mijn heil, mijn lief, mijn lijf, mijn god, mijn ster en mij.

Dit bericht is geplaatst in Boeken. Bookmark de permalink.