Een kleine hamer, fel gedreven …

De meest scherpe en humoristische puntdichten van Constantijn Huygens hebben een nieuw, modern jasje gekregen. Het boek ‘Een kleine hamer, fel gedreven…’ van Frans Collignon bevat een rijmende hertaling van ruim honderd van de mooiste en vinnigste epigrammen van Huygens. Collignon heeft de afstand in tijd met de zeventiende eeuw overbrugd door de puntdichten naar de hedendaagse situatie om te zetten. Bij de herdichting van de sneldichten heeft vooral Huygens plezier in taal voorop gestaan. Dat straalt er na al die eeuwen nog steeds van af.
Hier twee voorbeelden uit het boek:

1675
VAN AGNIET EN HAER DOCHTER
Bijslapen, riep Agniet (en streedt haer’ dochter aen)
You vuijle lichtekoij, hoe dorst je ’t stick bestaen?
Ye doolt al, en ije bent verabbeseert, seij ’t Hoertje;
’tWas gien bijslapens werck, bijwaeckens was het, Moertje.

MOEDER EN DOCHTER
Heb je weer met hem geslapen, zei moeder boos,
Hoe durf je in godsnaam, jij domme hoerendoos.
Maar moe, je hebt het helemaal fout, zei de stakker,
Slapen was er echt niet bij, ik was gewoon wakker.

1671
KUNDIGEN OUDERDOM
Daer verreist een heele sleep
Ionge Ioffertjens en Heeren:
Maer men meent, sij sullen t’scheep
Zedigh liggen in haer’ kleeren.
Bestemoer , die ‘tseker vatt,
Houdt sich niet te vreên met meenen:
Kleeren? seght sij, wat helpt dat?
Kleeren zijn geen’ Molesteenen.

BEJAARDE WIJSHEID
Daar ging een hele klas op reis,
Jongmeiden en dito heren,
Met de bus naar sneeuw en ijs,
Beschermd door hun winterkleren.
Grootmoe begreep het gewis:
Ze vroeg wat we wel niet dachten?
Overdag is het vast fris,
Maar heel heet zijn er de nachten.

Het boek kost 15 euro en kan in elke boekhandel gekocht of besteld worden. Het is ook mogelijk om direct bij de uitgever exemplaren te bestellen. Voor de bestelling in de boekhandel is het handig om te weten dat het ISBN 907654249x is. Het kan ook gewoon op basis van titel en auteur in de database van de goede boekhandel gevonden worden.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met uitgeverij Kemper Conseil Publishing.